Ocell de Foc, Aliança territorial per la salut mental del jovent al Gironès – La Selva

Ocell de Foc, Aliança territorial per la salut mental del jovent al Gironès – La Selva

Davant de l’augment dels factors de risc de patir un trastorn o una malaltia mental entre la població jove i arran de la continuada crisi socioeconòmica i les conseqüències de la COVID19, des del Departament d’Empresa i Treball, a través de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, s’ha impulsat el programa Ocell de Foc.

Durant els darrers anys, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i les restriccions laborals, socials i educatives que es van haver de viure per tal de fer front a aquesta crisi sanitària, juntament amb la crisi socioeconòmica que actualment s’està vivint arreu del territori, s’han fet evidents els grans reptes que està vivint el col·lectiu de joves de la comarca de La Selva i el Gironès per poder construir un projecte de vida independent. Factors vinculats a la dificultat d’accés a l’habitatge, la precarietat laboral, el baix nivell formatiu, la incertesa del futur i l’estroncament de processos vitals claus i l’impossibilitat d’establir vincles forts i segurs a nivell social i comunitari, han fet augmentar els factors de risc i les possibilitats d’experimentar una problemàtica de salut mental.

Davant d’aquestes dades alarmants i l’augment del malestar i l’estrès emocional que pateix el col·lectiu de joves, des del Departament d’Empresa i Treball, a través de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, es vol donar resposta amb la creació del projecte d’Ocell de Foc.

El projecte té com a objectiu principal prevenir i promoure la salut mental entre els i les joves i la lluita contra l’estigma. Al mateix temps, Ocell de Foc està dissenyat per executar accions especialitzades dirigides als i les joves que pateixen problemàtiques de salut mental, alhora que treballa per impulsar accions dirigides a assolir la inserció laboral i el retorn al sistema educatiu de joves del territori. Tota aquesta intervenció feta des de l’acció comunitària, l’acompanyament socioeducatiu i la participació activa dels i les mateixes joves, doncs el projecte vol també desenvolupar processos d’activació i d’acció col·lectiva dels i les joves de les comarques de La Selva i el Gironès, amb l’objectiu de promoure iniciatives d’emprenedoria juvenil. Així doncs, el projecte es mou dins una visió de transversalitat entre els àmbits de joventut, salut, educació i treball. Les persones joves destinatàries del projecte són les compreses entre les edats de 16 a 30 anys.

Ocell de Foc està format per una agrupació de diferents entitats del tercer sector, cooperatives de l’economia social i solidària i institucions públiques, que conjuntament el duran a terme en un període de dos anys. El nucli d’Ocell de Foc del Gironès i la Selva està format per Fundació Drissa, Fundació SER.Gi, el Consell Comarcal de la Selva, el Consell Comarcal del Gironès i la Cooperativa Idària com a entitat guia del projecte. Al mateix temps, es compta amb un seguit d’entitats socials, esportives i culturals d’arreu del territori, anomenades Entitats Sentinella, que són: Consell Esportiu la Selva, Consell Esportiu del Gironès, Social Project 4.0, Uni Girona, Resilis, Ecosol. El Casal dels Infants, Fundació Selvans, TRESC, Consell Estudiants UdG, Universitat de Girona, Caus de Girona, Multicapacitats, Fundació Oscobe, Associació Batibull que també participen del projecte a través d’acords de col·laboració.

Aquest projecte ha permès unir en un mateix objectiu les comarques de La Selva i el Gironès, un territori amb una llarga experiència de treball en aquest àmbit. Un dels grans objectius complerts, ha estat unificar i treballar de forma coordinada i cooperativa entre tots els actors de les comarques. Ocell de foc permetrà arribar a 1000 persones joves en accions de prevenció, assessorament, participació, inserció… en temes de salut mental. Aquest pla de treball es portarà a terme als instituts, espais joves, entitats, clubs esportius, espais de lleure, economia social i solidària…

Dilluns 24 d’abril, a les 11h al Centre Cultural de la Mercè, s’ha presentat institucionalment el projecte Ocell de Foc al Gironès i la Selva. Hem comptat amb la presència del director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer sector i les Cooperatives, Josep Vidal, la subdirectora general de Treball en la Diversitat i Tercer Sector, Isabel Garcia i amb la directora del Pacte Nacional per la Salut Mental, Magda Casamitjana, i amb els màxims representants de les entitats del tercer sector de les comarques gironines involucrades amb el projecte

Attachment