COMUNICAT DE L’SPAR GIRONA: COVID-19

COMUNICAT DE L’SPAR GIRONA: COVID-19

L’Spar Girona ha detectat un cas positiu a la plantilla. La jugadora es troba en bon estat de salut i segueix el protocol establert per les autoritats sanitàries.

Les jugadores han passat les proves corresponents i el cas positiu no afecta la resta de la plantilla.

Attachment