DETECTATS DOS CASOS POSITIUS DE COVID-19 A LA PLANTILLA

DETECTATS DOS CASOS POSITIUS DE COVID-19 A LA PLANTILLA

En les últimes proves realitzades al grup, s’han produït dos casos positius a la plantilla. Les jugadores es troben aïllades al seu domicili i segueixen el protocol establert per les autoritats sanitàries.

Seguint els protocols FEB, la resta de les jugadores s’han realitzat les proves corresponents donant com a resultat negatiu.

El partit corresponent a la jornada 15 segueix programat a la mateixa data (4 de gener, 19:30h).